Pædagog søges til kommunalt specialskoletilbud og SFO på Rask Mølle Skole – fast stilling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være en del af et stærkt fagligt og udviklende specialpædagogisk miljø, så har vi lige stillingen for dig.

Om jobbet og opgaverne

Grundet elevtilgang og udvidelse af vores målgrupper søger vi netop nu en ambitiøs, uddannet pædagog, med bred faglig viden og erfaring inden for det specialpædagogiske felt, med særlig interesse og flair for de yngste og mellemste skolebørn, til vores kommunale specialtilbud på Rask Mølle Skole.  

Der er tale om en fast stilling på 37 timer pr. uge i vores specialskoletilbud og SFO, med tiltrædelse senest pr. 1. februar 2024.      

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du er uddannet pædagog med speciale i at arbejde med børn med opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle- og relationelle udfordringer. Derudover vil kendskab til pædagogiske tilgange for børn med ASF og indlæringsvanskeligheder være en fordel. Vi ser gerne, at du i forvejen kender til arbejdet i skoleverdenen og SFO. 

Du skal være fagligt ambitiøs og indstillet på at bidrage aktivt til at bibeholde et professionelt og udviklende specialskole- og SFO tilbud for vores yngste elever fra førskole til 4. klasse. Du skal kunne bidrage med din specialpædagogiske faglighed og formå at bringe denne i spil i både praksis med børnene og i teori ved fælles team refleksion. Det er nødvendigt, at du er afklaret med denne rolle, og at du motiveres ved at arbejde med børn, der er særligt udfordret på adfærd, sprog, tålmodighed og relationer, og som er afhængige af tydelig struktur og genkendelighed. 

Arbejdet vil konkret bestå i at understøtte den fagfaglige undervisning, forebygge og håndtere konflikter, træne sociale relationer, skabe tillid og generelt sikre en tryg og stabil ramme i løbet af skoledagen og SFO-tiden. Derudover vil pausetilsyn, kreative/praktiske aktiviteter også være en del af opgaverne. Du skal endvidere bidrage til et tæt og opfølgende skole-hjemsamarbejde. I SFO-delen må du påregne jævnlige morgen- og eftermiddagsvagter samt feriepasning i tidsrummet kl. 6 – 17.

Begge funktioner varetages i et tæt og forpligtende teamsamarbejde med øvrige pædagoger, lærere og ledelsen på skolen. 

  • Du ser bag barnets adfærd, handler relationskompetent og har høje forventninger til den enkelte uanset diagnose.
  • Du er tillidsskabende, vedholdende, robust og har en tydelig klasserumsledelse og formår at skabe genkendelighed, visuel struktur og en tryg ramme.
  • Du kan handle aktivt og konstruktivt i konflikthåndtering i forbindelse med elever med udad reagerende adfærd.
  • Du er indstillet på at arbejde med en udfordret elevgruppe, hvor ”bølgerne af og til går højt” både verbalt og adfærdsmæssigt.
  • Du er visionær og arbejder reflekterende omkring den specialpædagogiske praksis og kan bidrage til udviklingen af vores professionelle læringsfællesskaber.
  • Du kan bidrage med at udarbejde skriftlige mål og beskrivelser af de enkelte elever til internt og eksternt brug.
  • Du har en naturlig ordenssans og blik for visuel støj i gruppens lærings- og SFO miljø. Du udviser fleksibilitet og kan navigere i en til tider omskiftelig og hektisk hverdag.

Vi forventer desuden at du er mødestabil.    

Derfor skal du vælge os

Rask Mølle Skole er en velfungerende folkeskole fra 0. – 9.klasse i Hedensted Kommune, med tilknyttet kommunalt specialtilbud beliggende blot 25 minutters kørsel fra Vejle/Horsens og ca. 40 minutter fra Aarhus. Skolen har ca. 390 elever, hvoraf 55 p.t er tilknyttet vores kommunale specialtilbud. Specialtilbuddet har en bred målgruppe med ni klasser fra 0. – 9. klasse, som typisk består af elever med generelle indlæringsvanskeligheder, autismespektrumforstyrrelser, socioemotionelle- og relationelle udfordringer samt adfærds- eller opmærksomhedsforstyrrelser. Ofte har flere af eleverne komorbide udfordringer. De er alle visiteret til os fra andre skoler i Hedensted Kommune. 

Antallet af elever, målgrupper og klasser varierer fra år til år, alt efter antallet af visiteringer. I vores specialpædagogiske tilgang og metode tager vi afsæt i den mentaliserende tilgang og tænkningen om ”low arousal”. Desuden henter vi inspiration fra metoderne i TEACCH og KRAP. 

Vi kan tilbyde en attraktiv arbejdsplads med fagligt dygtige og humørfyldte kollegaer fra både special- og almendelen, hvor du får rig mulighed for at bringe dine pædagogfaglige kompetencer i spil. Du vil udvikle dig og blive udfordret på din egen faglighed/praksis via aktionslæring, fælles reflekterende team, observation og supervision med ledelse, kollegaer, PPR og eksterne fagpersoner. Du vil ligeledes blive en del af kompetenceudviklingsforløbet ”Pejlemærker til praksis” med fokus på elevinddragelse, ligesom vi i skoleåret 23/24 på hele skolen arbejder med Rasmus Alenkærs koncept ”Ro, tryghed og fokus og pædagogisk værtskab”.

Rask Mølle Skoles vision og værdigrundlag: 

Vi tør dyrke forskelligheden, fagligheden og værne om mangfoldigheden. Vi er en skole, der forbereder eleverne til at tage aktivt del i et globaliseret og samfund.

Værdigrundlag: Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog. 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse efter gældende overenskomst, med mulighed for at forhandle kvalifikations- og funktionsløn.

Har du spørgsmål

 Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker at komme på besøg, er du velkommen til at kontakte:

Ansøgning

 Vil du være en del af dette, og kan du leve op til ovenstående forventninger, så send straks din ansøgning og CV med billede, eksamensbevis samt øvrige relevante bilag. Vi har brug for en pædagog hurtigst muligt og vil derfor læse ansøgninger løbende. Vi vil derfor heller ikke tøve med at indkalde til ad hoc samtaler, så snart vi har de rette kandidater. 

Ansøgningsfrist er dog senest den 18. december 2023 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler på Rask Mølle Skole den 20. december 2023. Du vil blive kontaktet pr. telefon og indkaldt til samtale, hvis du kommer i betragtning til jobbet.       

Om os

Du kan se en lille film om os på Rask Mølle Skole 

Rask Mølle Skole from AD MEDIA DANMARK on Vimeo.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hedensted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Hedensted Kommune, Skolebakken, 3, 8763 Rask Mølle

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5953688

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet